Zřícenina hradu Burkvíz


Z kdysi významného moravského sídliště Burkvízu zbyly dnes jen skromné zbytky strážného hradu na stejnojmenném kopci a malá osada pod ním. Zřícenina hradu Burkvíz leží v okrese Bruntál, 4 km jihozápadně od Města Albrechtic, nedaleko od stejnojmenné osady. Nejlepší přístup k zaniklému hradu je po luční a lesní cestě z Vraclávku.

Historie hradu Burkvíz:
Předměty nalezené na hradě při archeologickém průzkumu datují jeho existenci do 14. a 15. století, je však možné, že hrad byl vybudován už kolem roku 1050 v době panování knížete Břetislava I., a to na ochranu severní moravské hranice. Hrad byl zmiňován zmiňován pod jménem Lugswalde, později hrad Albrechtice.
Není sice prokázáno, kdy byl hrad postaven, je však známo, kdy byl zničen. Roku 1474 přitáhla Matyášova vojska do Slezska potrestat přívržence Jiřího z Poděbrad, kterým byl i majitel albrechtického panství Jiří Stoš. Hrad Albrechtice byl po dva dny obléhán, dobyt a rozbořen, jeho posádka byla pobita. Jiří Stoš byl na přímluvu vratislavského biskupa omilostněn a vypovězen ze země, statek připadl králi Matyášovi. Hrad už nebyl nikdy obnoven. Zachovány dodnes zůstaly jen příkop a val, v opevněném areálu jsou patrny jen zbytky jeho hradeb a zbytek kamenného ostění studny.

Zřícenina hradu BurkvízZřícenina hradu Burkvíz
Zřícenina hradu BurkvízZřícenina hradu Burkvíz
Zřícenina hradu BurkvízZřícenina hradu Burkvíz
Zřícenina hradu BurkvízZřícenina hradu Burkvíz

Mapa umístění - na objekt směřuje červená šipka


Mapa umístění 1:50 000 - na objekt směřuje červená šipka
Mapa umístění