Malá kotlina

Malá kotlina (též Malý kotel) je karovitý uzávěr údolí Kotelného potoka pod Velkým Májem. Leží na úbočí hlavního hřbetu Hrubého Jeseníku, svou polohou náleží k okresu Bruntál. V kotli byla vyhlášena Státní přírodní rezervace Malá kotlina. Pro turisty je toto zajímavé místo nepřístupné.
Malá kotlinaMalá kotlina

Zajímavosti Malého kotle:
V Malé kotlině byl v ledových dobách pravděpodobně menší firnový ledovec. Je prokázáno, že v ledových dobách byly i v Hrubém Jeseníku horské ledovce, ovšem jen malé firnové, bez splazů. Ledovce byly situovány na východních až severovýchodních svazích hlavního hřbetu, tam, kde se i dnes nejdéle udržuje sníh, ve Velkém a Malém kotli, v karu pod Červenou horou a pod Keprníkem. Nejlépe vyvinutým ledovcovým karem je uzávěr údolí Moravice, zvaný Velký kotel (Velká kotlina).
Ostatně v celé vrcholové části Hrubého Jeseníku se vyskytují ojedinělé pozůstatky mrazového zvětrávání v extrémně drsných podmínkách ledových dob. Jsou to zejména kamenné polygony - mrazem tříděné půdy, nejblíže na Velkém Máji. Dále pak drobné kopečky - thufury, vyvinuté nejtypičtěji na Keprníku.


Přírodní rezervace Malá kotlina:
Malá kotlina je součástí Státní přírodní rezervace Praděd, jako jedna z původních šesti samostatných rezervací v oblasti Pradědu. Rezervace byly územně propojeny přičleněním okolních stejně hodnotných lesních i nelesních společenstev, takže je nyní chráněn pradědský hřeben od Jelení studánky až po Malý Děd. Vzniklo tak území o celkové rozloze 2 031,40 ha.
V rezervaci je chráněna především květena pramenišť a smrkových bučin, která je podobná květeně Velké kotliny, a charakteristická zvířena. Samotná rezervace Malá kotlina měří 215 ha. Nachází se na jihovýchodní expozici Máje a není veřejnosti přístupná. Při modelaci tvaru Malé kotliny se podílelo odvětrávání a odnos materiálů působením eroze v průběhu dlouhodobého geologického vývoje, neméně důležité je působení sněhu a lavin. Dnešní stav, kdy Malá kotlina pomalu zarůstá, je důsledkem právě absence lavin. Z rostlin se zde vyskytuje kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), pupava dlouholistá (Carlina stricta), vemeníček zelený (Coleoglossum viride) či upolín vyšší (Trollius altissimus).

(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)Map of the location 1:50 000 - the red pointer is headed to the aim
Mapa umístění