Pasák


Pasák jsou výhledové skály (762 m) ležící 1,5 kilometrů jihovýchodně od Branné. Nad údolním svahem Polomského potoka se nachází řada skalních srubů a izolovaných skal, jež jsou pozůstatkem mrazového zvětrávání. Dříve byly skály využívány horolezci, dnes je zde však horolezecká činnost zakázána. Z Pasáku je nádherný výhled do údolí Branné a na jižní část Keprnické hornatiny.

Pasák Pasák

Přírodní zajímavosti Pasáku:
Skály na Pasáku jsou složeny z kalcitického amfibolitu. Rozpadem nesourodé horniny (obsahují poměrně vysoké procento kalcitu) zde vznikly velmi zajímavé skalní útvary jako je pověstmi opředený Pasák (762 m n.m.), který připomíná lidskou postavu, či mohutný skalní hřib nazývaný Kovadlina nebo Plotna s převisem. Na sever od těchto útvarů, pod údolní hranou je pak další zajímavý útvar - Skalní okno, které je přes 2 m široké, 3,5 m vysoké a asi 5 m dlouhé. Z drobných tvarů jsou pozoruhodné žebrovité škarpy. Soustava skalních srubů a izolovaných skalek se zajímavými erozními útvary zde tvoří asi 250 m a místy až 30 m vysokou skalní stěnu.
Území je zajímavé také z botanického hlediska - vyskytují se zde vzácné rostlinné druhy (kruštík širolistý, prstnatec bezový aj.).
Na Pasáku jsou hnízdiště chráněných druhů živočichů, mezi nimiž je například i krkavec velký. K dalším významným živočišným druhům patří netopýři ušatý a brvitý. Pro své přírodní zajímavosti byla v místech nad údolím Polomského potoka zřízena naučná stezka.

Pasák Pasák Pasák

Pasák Pasák

Pasák

Naučná stezka Pasák:
Naučná stezka Pasák byla zřízena v roce 1980 v krajinářsky působivém okolí obce Branná, která leží v nadmořské výšce 600-650 m n.m. v podhůří Jeseníků. V roce 1999 - 2000 prošla stezka obnovou, trasa se prodloužila ze sedmi na 12,5 km a počet zastávek vzrostl z 6 na 14.
Oproti jiným naučným stezkám v CHKO Jeseníky je netypická jednak svým umístěním - nevede ani v hřebenové partii či větší rezervaci, nýbrž plní spíše úlohu turisticko-rekreační a je polytematická. Na své si zde přijdou i technicky a kulturně založení návštěvníci. Počátek stezky je přímo v obci Branná pod železniční stanicí, směrem k Františkovu. Dále pokračuje přes louky s bohatou květenou (nachází se zde velké množství vstavačovitých jako prstnatec májový, pětiprstka žežulník, vemeník, bradáček, lilie zlatohlavá i cibulkonosná a mnoho dalších) a prochází nejcennější částí a tou je přírodní památka Pasák. Jedná se o soustavu skalních srubů a izolovaných skalek se zajímavými erozními útvary. Tvoří zde místy až 30 m vysokou skalní stěnu. Skalní útvary jsou vyvinuty v pruhu kalcitického paraamfibolitu jádra keprnické klenby.
Stezka se pak ubírá přes pastviny louky směrem k Aloisovu s pěknými výhledy na pásmo Králického Sněžníku s nejvyšší horou stejného jména (1423), pod jejímž vrcholem ve výšce 1380 m pramení řeka Morava. Pokračuje lesní pěšinou kolem hájenky Banjaluka, kde je možno spatřit zbytky úzkorozchodné železnice po které svážely samospádem vlaky dřevo - prázdné vlaky tahali zpět do lesa koně. Unikátní dílo lesních drah roku 1937 zcela zaniklo. V dalším úseku lze spatřit stálé pohraniční opevnění z let 1937-38 - tento rozsáhlý projekt obranné strategie předválečné ČR spočíval ve vytvoření souvislé linie železobetonových bunkrů různých typů a vybavení. Prioritně byl opevňován úsek severní hranice státu. Mnichovská dohoda opevňovací práce ukončila, přesto bylo např. mezi Brannou a Starým Městem vystavěno mj. na 100 objektů lehkého opevnění.
Stezka se dále stáčí a prochází zachovalou částí nivy říčky Branné s přirozenou morfologií toku a výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů. Současný stav je výsledkem povodní z července 1997, kdy obrovská síla povodňové vlny vytvořila nové koryto přirozeného ekosystému v jeho dynamickém vývoji. V současnosti se projednává záměr Správy CHKO Jeseníky na vyhlášení přírodní rezervace Niva řeky Branné. Další, tentokrát technickou zajímavostí je mohutný pěchotní srub ST.M.- S 50 - byl hrubě vystavěn v srpnu 1938, scházely finální úpravy - do kruhové šachty nebyl osazen šestistřílnový ocelolitinový zvon, chybí vchodová střílna a pancéřové dveře, nebyly vyzděny příčky. Současný správce krytu umožňuje po dohodě návštěvu s výkladem. Poté se stezka vrací podél komunikace zpět do obce Branná. Dominantou obce je kdysi důležitý gotický hrad Kolštejn (připomínán již v roce 1301), renesanční zámek, farní kostel Svatého Archanděla Gabriela, zajímavá budova sídla fojtství z přelomu 16. a 17.století a dalších 23 zapsaných kulturních památek.

Pasák Pasák

Pasák Pasák

Nearby services, interesting things or other objects

Accommodation
Guest houses
Penzion U Štefana - RamzováPenzion U Štefana - Ramzová
Guest houses
Horský hotel Skiland - OstružnáHorský hotel Skiland - Ostružná
Hotels
Ubytování restaurace Relax centrum Kolštejn - BrannáUbytování restaurace Relax centrum Kolštejn - Branná
Cottages and bungalows
Chata Ramzová - RamzováChata Ramzová - Ramzová
Apartments
Ubytování u Janečků - OstružnáUbytování u Janečků - Ostružná
Apartments
Apartmán Látalová - RamzováApartmán Látalová - Ramzová
Huts
Chalupa Pohoda - OstružnáChalupa Pohoda - Ostružná
Chalets
Horská chata Kaste - PetříkovHorská chata Kaste - Petříkov
Leisure time
Tobogganing systems
Letní bobová dráha Kaste - PetříkovLetní bobová dráha Kaste - Petříkov
Mountain minicars
Horské minikáry - RamzováHorské minikáry - Ramzová
Tourism
Castles and chateaus
Hrad Kolštejn - BrannáHrad Kolštejn - Branná
Border fort
Pěchotní srub StM-S 50 - BrannáPěchotní srub StM-S 50 - Branná

Map of the location - the red pointer is headed to the aim


Map of the location 1:50 000 - the red pointer is headed to the aim
Mapa umístění