Jeseniky - Tourism - General info

Jeseniky Info - touristic informational portal
Tourist maps Picture gallery Cell phone services Temperatures Webcams
Last minute Accommod. advertis. Commercial offer Jobs advertising Lonely hearts
 Select area

Tourism - General info

Česky
Jeseniky TODAY
Weather and snow
Accommodation
Ski centres
Leisure time
Tourism
Services
Food
Transport
Twitter

Podnebí v Jeseníkách

Print

Podle klimatického členění České republiky je na zdejším území zastoupena chladná a mírně teplá oblast, teplá oblast sem nezasahuje. Chladná oblast zahrnuje největší část Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku a Rychlebských hor. Ostatní území patří k mírně teplé oblasti, k jejímu mírně až velmi vlhkému okrsku.


Rozmanitosti podnebí:
V jesenické oblasti lze pozorovat velkou rozmanitost podnebí a velké rozdíly na poměrně krátké vzdálenosti. Je to způsobeno především velkými rozdíly v nadmořské výšce, která u nás nejsilněji ovlivňuje podnebí. Někdy i po delší dobu bývají vyšší teploty a slunečno na vrcholech hor než v údolích a kotlinách, kde tou dobou naopak vládnou mlhy (inverze). Mohutná hradba Hrubého Jeseníku je předělem i v počasí. Když přejíždíme například Červenohorské sedlo, bývá počasí často na obou stranách různé.
Nejdůležitějšími klimatickými prvky jsou teplota vzduchu a srážky. Závislost teploty a srážek na nadmořské výšce je zřetelná, přesto i zde existují výjimky a nepravidelnosti. Například nízký úhrn srážek v Bruntále je dán jeho polohou v dešťovém stínu Hrubého Jeseníku. Naproti tomu na relativně vyšších srážkách v Jeseníku a Osoblaze se projevuje jejich poloha na návětrné straně hor.
Pro jižní podhůří Hrubého Jeseníku a Nízký Jeseník (stanice Šumperk a Bruntál) jsou charakteristické dlouhé a drsné zimy.


Podnebí na Pradědu:
Podnebí na Pradědu do značné míry reprezentuje podnebí vrcholových poloh Hrubého Jeseníku, turisty nejvíc navštěvovaných. Při průměrné roční teplotě 0,9 stupňů Celsia je zde možnost mrazů po celý rok - teploty pod 0 stupňů Celsia byly naměřeny i v červenci a srpnu. Letní dny s maximální teplotou nad 25 stupňů Celsia se zde nevyskytují. Výška sněhové pokrývky v březnu, kdy dosahuje průměrně 160 cm.
Souvislá sněhová pokrývka trvá na Pradědu v dlouhodobém průměru od 30. listopadu do 19. dubna. Ještě déle se drží sníh na některých dalších místech, zvláště ve Velkém kotli a na Králickém Sněžníku, kde se s jeho zbytky setkáme většinou ještě v červnu. Vrchol Pradědu patří k největrnějším místům ČR. Průměrná síla větru zde dosahuje 4,3 stupňů Beauf., což odpovídá čerstvému větru. Tlak vzduchu ve výšce nad 1400 metrů činí jen asi 84 % tlaku u hladiny moře. Fyziologicky se však tento nižší tlak neprojevuje nepříznivě, spíše naopak a již po několikadenním pobytu se zlepšuje kondice.


Znečištění vzduchu:
Znečištění vzduchu v Jeseníkách je relativně nízké. Přesto však i zde se projevuje znečištění oxidem siřičitým ze vzdálených zdrojů. Měří se od roku 1977 na Rejvízu a v posledních letech bylo zjištěno, že sice v průběhu roku převládají dny s čistým ovzduším, avšak silné až nadměrné znečištění ovzduší oxidem siřičitým se zde vyskytuje 5 % dní v roce, nejvíce od prosince do března.


(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)


Rychlebské hory Ski Karlov Bruntal.net Shocart.cz MKZ Jeseník

© Jeseníky Info 2002 - 2024   info@jeseniky.net   WAP   RSS